Ana Sayfa
19 Kasım 2016 ( 7088 görüntülenme )

Ünlü Nakşibendi Şeyhi BAKINIZ KİM ÇIKTI... Yok artık!...

HALİDİ NAKŞİ ŞEYHİ BARZANİ

Şeyh Abdusselam Barzan’da doğdu.  Doğum tarihi bilinmiyor.

Barzan, Osmanlı Sancağı Musul’a bağlı bir köydü. Bölgenin merkezi olan Mergesor kazasının üç nahiyesi vardı: Mergesor, Barzan ve Şirvan.

Halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı.

O vakitler Barzan’da bir tekke vardı...

Abdusselam Barzan’da yaşarken, Şeyh Halid Süleymaniye idi ve tarikatı yaymak için kendi adına halifeler atıyordu. Ve Şeyh Halid bu tekkeyi bizzat ziyaret etti, Abdusselam’a halifelik verdi.

Peki, bu tekkenin Barzanilerle ilgisi neydi?

Barzan aşireti adını, aşiretin merkezi olan Barzan köyünden alıyordu. Aşiretin atası sayılan Mesud, bir vakitler Barzan’a yakın Hevinka köyüne yerleşmiş, o köyden bir kızla evlenmişti.

Bu evlilikten Sait adında bir çocuk dünyaya geldi. Aşiretin liderliği ondan sonra oğlu Said’e geçti, ondan da torunu Taceddin’e…

Taceddin, vehbi bir din alimiydi. Etrafında çok sayıda mürit toplanınca, şeyh oldu ve Barzan Tekkesi kuruldu. Şeyh Taceddin bu tekkenin başına geçti. Sonra oğlu Şeyh Abdurrahman, onu da oğlu Abdullah izledi.

Ve derken Şeyh Abdusselam halife oldu.

PEKİ NASIL OLDU?

Mesud Barzani geçtiğimiz yıl kendi adıyla başlayan bir kitap yazdı: Barzaniler ve Kürt Ulusal Hareketi.

Bu kitap Türk siyaseti açısından iki noktada büyük önem taşıyor: İlki, Barzanilerin soy geçmişinin açığa çıkışı; diğeri de Barzanilerin ayrılıkçı siyasi Kürtçülüğe nasıl ilk adımı atmış oluşu.

Bu konumuz açısından önemli; Barzanilerin nasıl bir dini cemaat örgütlenmesi içerisinde oldukları ortaya konulabilirse eğer, buradan yola çıkıp bugünkü konumlarına nasıl ulaşmış oldukları da görülebilir.

Bu Mesud Barzani, Şeyh Halid ve tarikatına ayrı bir önem veriyor, öyle ki kitabının ilk satırları onun öyküsüyle başlıyor:

“Dedem Abdusselam ‘zühd’ (dünya nimetlerine önem vermeme, dünyadan el etek çekme) ve takvasıyla (Allah’tan korkma, sakınma) ünlüydü. Mevlana Halid Nakşibendi, tekkelere yaptığı ziyaretlerden birinde Barzan Tekkesi’ne uğradı ve Şeyh 1’nci Abdulselam’ı halifesi olarak atadı.  Barzan medresesi bir Halid-i Bağdadi Nakşibendi okuluna dönüştü.”

Bu noktada Mesud Barzani’nin nasıl bir tarihi sırrı ifşa ettiğinin farkında olmadığını da söylemeliyim çünkü aynı satırlar içerisinde Şeyh Halid- Barzani- Şeyh Taha bağlantısını da kurmuş:“Dedem halife olduktan sonra, Mevlana Halid’in halifelerinden biri olacak Seyyid Taha’yı ziyarete gittiler.”

İşte Barzani’nin dedesi Abdusselam’ın Halidi Nakşibendi tarikatının halifesi oluş hikayesinin hepsi bu, kısa öz ama oldukça anlamlı.

Ancak...

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşı Veli'den gelen TÜRK NAKŞİBENDİ TARİKATI nasıl oldu da BARZANİ TARİKATI oldu, ilahiyatçılar mutlaka bu soruya bir cevap bulmalı...

Erdal Sarızeybek


Kaynak: Saray'daki Gizli Tarikat[1] Mesud Barzani, Barzani ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi, s.23, Doz Yayınları, 2006.

[2] Mesud Barzani, Barzaniler ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi,s. 23. 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tvfran
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ