Makaleler
29 Kasım 2016 ( 19516 görüntülenme )

Sevr'in Altındaki Ünlü Tarikatın Büyük Şeyhi Bakın Kimmiş...

Tarih: 10 Ağustos 1920…

Osmanlı Birinci Dünya Harbi'nden yenik çıktı.

Galip devletler herkesle barış antlaşması yaptı ama Osmanlı ile yapmadı, sadece ateşkes yaptı(Mondros). Bunun anlamı savaş devam edecekti...

Ve savaş devam etti; 1919 ve 1920...

İngilizlerin gücü Anadolu'yu işgale yetmeyince Yunanlılar devreye sokuldu; o da yetmeyince iç isyanlar devreye girdi(KOÇGİRİ) ve o da yetmeyince SEVR İŞGAL PLANI masaya serildi...

Bu bir ÜST AKIL Projesiydi; Ermenistan-Kürdistan'la Anadolu'nun Asya ile bağını kesmek, sonra kuşatıp ele geçirmek ve TÜRK varlığına son vermek!

Bu yönüyle SEVR 1071 Malazgirt'in rövanşıydı...

İŞTE SEVR: ‘Ağustos 1920’den itibaren altı ay içinde, İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerince atanacak üç kişilik komisyon İstanbul’da toplanacak.

Bu komisyon Fırat’ın doğu, Ermenistan güneyi, Türkiye’nin Suriye ve Mezopotamya(Irak) ile olan sınırının kuzeyinde, çoğunlukla Kürtlerin bulunduğu bölgeleri için bir özerklik planı hazırlayacak.

Bu plan, bu bölgede yaşayan Asuri-Geldani ve öteki soy ve din azınlıklarının korunmasını için gerekli güvenlik önlemlerini de içerecek…

Buna göre; İngiliz, Fransız, İtalyan, İranlı ve Kürt temsilcilerinden oluşacak bir komisyon, yeni Türk-İran sınırını gezecek ve ne gibi düzenlemeler yapılacağını karara bağlayacak.

Bu her iki komisyonun alacağı kararlar, tebliğinden itibaren üç ay içinde, Türkiye Hükümeti kabul etmeyi ve yerine getirmeyi baştan yükümlenecek.’

Yani şimdi bu neydi?

Doğu Anadolu’da Kürdistan kuruluyor, Asuri, Nasturi, Keldani gibi azınlıklar da bu yeni yapı içinde güçlendirilmek isteniyordu. Yani Kürtlerin içine bu azınlıklar da alınıyordu, bunun altında yatan bir neden mutlaka vardı.

Ermenilere gelince…

Doğu Anadolu’nun dört büyük vilayetinde Ermenistan kuruluyordu: Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis(Md. 89).

Yeni Osmanlı ile bu Ermenistan arasındaki sınır, ABD Başkanı tarafından tayin edilecekti. Üstüne de bu Ermenistan’a sınır olacak Yeni Osmanlı vilayetlerinde asker bulunmayacaktı.

Peki, Osmanlı’ya ne kalacaktı?

İstanbul ve Boğazlar:

İstanbul Osmanlı yönetimine bırakılacak ancak bu antlaşma müttefiklerin istediği gibi uygulanmaz ise, geri alınacak; Boğazlar bölgesi(büyün kıyıları ile Marmara Denizi dahil), özel bütçesi, teşkilatı, bayrağı, polisi olan yarı devlet niteliğindeki bir karma kurulun egemenliğinde olacak;

Askeri amaçla yalnız İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından kullanılabilecek; Bu bölgedeki tüm istihkamlar yıkılacak ve silahsızlandırılacak; Bölgede bulunan ve top ulaşımına elverişli bütün demir ve karayolları kullanılmaz hale getirilecek;

Türkiye bu bölgede telsiz-telgraf istasyonu kuramayacak ve Boğazlar bölgesindeki Türk jandarması müttefikler arası işgal komutanlığına bağlı olacaktı.

Ege ve Trakya cephesi:

Doğu Trakya(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu, Gökçeada ve Bozcaada) Yunanistan’a verilecek;

İzmir bölgesi(İzmir, Kuşadası, Tire, Ödemiş, Manisa’nın batısı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Foça, Ayvalık ve Burhaniye) Osmanlı egemenliğinde kalacak ama bu hakkı Yunanistan kullanacak;

Yerel yönetim beş yıl sonra Millet Cemiyeti’nden bu bölgenin Yunanistan’a başlanmasını isteyebilecek ve bu isteğin uygun görülmesi halinde Türkiye, bu topraklar üzerindeki haklarından vazgeçeceğini önceden kabul edecekti.

Güney Anadolu:

Güneyde Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, İskenderun-Antakya, Maraş’ın güneyi, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre Suriye’ye verilecek; Osmanlı Devleti, sınırları dışında kalan bu topraklar üzerinde bütün haklarından vazgeçecekti.

Dahası…

Osmanlı’ya bırakılan topraklar üzerindeki yönetimine de çok ağır kısıtlamalar getirilmişti:

Seferberlik yasak; Deniz kuvvetleri kurulması yasak; Zırhlı araç ve tank yapımı ve ithali yasak; Türkiye’nin savaş ve denizaltı gemileri yapması ve edinmesi yasak; Hava kuvvetleri kurulması yasak... Bu kısıtlamalarla birlikte, Osmanlı yönetimi bağımsız da olamayacaktı:

Adalet rejimi müttefikler tarafından belirlenecek;

Bütün kapitülasyonlar, yaralanacakların sayısı artırılarak sürdürülecek;

Soy, din ve dil azınlıkları, bağımsız ve denetimsiz olarak, diledikleri kadar ilk, orta ve yüksek okul açabilecek ve kendi dillerinde eğitim yapabilecek;

Osmanlı maliyesi müttefiklerce seçilecek bir maliye kurulunun denetimi altında olacak…

Şimdi hepsini alt alta koyup toplayalım:

Doğu Anadolu’da Bir Ermenistan ve Kürdistan: Yani Anadolu’nun Asya ile bağı kesilecekti.

Yeni Osmanlı’da ordu bu projeye uygun ‘Yeni Ordu’: Yani hem vatanını korumaktan aciz hem de bölgesindeki dış olaylara müdahaleden aciz, etkisiz bir ordu olacaktı.

Yeni Osmanlı’da soy, din ve dil azınlıkları, bağımsız ve denetimsiz olarak, diledikleri kadar ilk, orta ve yüksekokul açabilecek ve kendi dillerinde eğitim yapabilecek: Yani özel okullar eliyle bu yeni projeye uygun nesiller yetiştirilecekti. Tabi işin sonunda bir olan ulus etnik ve mezhepler farklılıklar temelinde ayrıştırılacaktı. Üstüne de devlet çok dilli çok milletli çok bayraklı olacaktı.

Yeni Osmanlı’da devletin maliyesine yabancı denetimi: Yani özelleştirmeler eliyle milletin ve devletin elinde olan tük yer altı ve yer üstü kaynakların idare ve yönetimi yabancıların eline geçecekti.

Durum işte buydu…  

Eğer ki bu durumu olduğu gibi günümüze taşırsanız, karşınıza çok çarpıcı siyasi bir tablo çıkacağından hiç şüphe yoktur.

Peki bu SEVR işgal planını ilk kim ortaya atmıştı?

Halidi Nakşi Tarikatının ünlü şeyhi SEYİT ABDULKADİR...

Dedesi Seyit Taha, Tarikatın Anadolu halifesiydi.

Babası Şeyh Ubeydullah, 1880'de, Osmanlı'ya isyan etmişti.

Günümüzde aynı Tarikatın Diyarbakır bölgesi ünlü şeyhi Said'e iade-i itibar yapılması, Seyit Abdulkadir için anma programlarının düzenlenmesi, dedesi için uluslararası sempozyumlar yapılması hatta PKK'lı teröristlerle HDP'li vekillerin Şemdinli'de Seyit Taha'nın köyü Bağlar yolunda kucaklaşmaları hep bir işaret olmalı...

Tüm bunlar neyi işaret ediyor?


Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ