Ana Sayfa
15 Kasım 2016 ( 2389 görüntülenme )

Cübbeli Hoca Bunları Biliyor mu...

Cübbeli Hoca Bunları Biliyor mu…

Bugün Türkiye cemaatin devlete nasıl sızmış olduğunu konuşuyor ve buna karşı sert tedbirler alıyor ama… En az onun kadar önemli bir de tarikat var…

Üstelik bu Tarikat Cemaat gibi 50 yıllık değil, arkasında iki yüz yıllık bir dinsel güç, bir yüz yıllık da küresel siyaset var.

Kimdi bu bu Tarikat!

Tarikat ekseninde ilk siyasi cephe II. Meşrutiyet’in ilanıyla açıldı:  2 Ekim 1908’de, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti kuruldu.

Cemiyet’in ilk ve ömür başkanlığına Seyit Abdulkadir seçildi.

Seyit Abdulkadir Tarikat’ın büyük Anadolu halifesi Seyit Taha’nın torunuydu.

Şemdinli’den idi.

Bu cemiyetin kuruluşunda Bedirhan Bey’in oğlu Mehmet Emin Ali ile Baban hanedanından Ahmet Naim Bey de yer aldı.

Bedirhan Bey Osmanlı’nın yıktığı Cizre merkezli BOTAN Beyliği idi; Baban ise Süleymaniye merkezli BABAN beyliği idi.

Tarikatın kurucusu Süleymaniyeli Şeyh Halid’den bu yana Tarikat ilk kez siyasete soyunuyordu…

Ve bu siyaset – yine ne trajiktir ki- Ermenilere kapı aralıyordu; İşte belgesi:

 ‘Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti’nin tüzüğünün 15’nci maddesine göre Cemiyet, Kürtlerle Ermeniler arasındaki ve Kürt aşiretlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek ve anlaşma yollarını araştırıp gerçekleştirmek amacıyla Kürdistan’a uygun kişiler gönderecektir. Bu alanda yerel makamlardan, ulema ve şeyhlerden, nüfuzlu reislerden yararlanmaya çalışacaktır.

Cemiyet; Ermeni derneklerinden de yararlanmak üzere, İstanbul’da, Kürtler ile Ermenilerden bir karma kurul oluşturmaya çalışacaktır.’

Cemiyetin bir de ‘Kürt’ adıyla gazetesi vardı; Haftalık olan bu gazetenin yazar kadrosunda Said-i Nursi ile İsmail Hakkı Baban da vardı.

Bu Said-i Nursi bugünkü cemaatin öncüsü Said-i Nursi idi.

Kürt Neşr-i Maarif teşkilatı Cemiyetin bir yan kuruluşuydu; Kürtçe eğitim yapan bir okulu faaliyete geçirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak görevlerini üstlenmişti.

Başında Abdurrahman Bedirhan’ın bulunduğu ‘Anayasa’ adı ile Kürtçe eğitim yapan bir okul neticede açıldı.

 Ve her ikisinin de öncüsü yine Bedirhan/Babanlardı ama bu kez, Tarikatın büyük şeyhleri de  yanlarındaydı…

Bruınessen’in araştırmaları bu siyasi cephenin yöneticilerini şöyle işaret ediyor:

‘İlk Kürt milliyetçi örgütleri, doğal olarak, İstanbul’da, imparatorluk içinde resmi görevleri olan ve Avrupa’da kaynaklanan milliyetçi ideolojilerden etkilenmiş önde gelen Kürt aileleri tarafından kurulmuştur.

İlk Kürt örgüt, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Jön Türk devrimin ardından 1908’in liberal havasında ortaya çıktı.

Kurucuları arasında en önemli Kürt ailelerinin üyeleriyle karşılaşıyoruz: Örneğin Baban ailesinden Stockholm’deki eski Osmanlı elçisi ve Jön Türklere muhalif, Sultan Abdulhamid’in inatçı destekçisi Muhammed Şerif Paşa; İstanbul’daki Bedirhan klanının önderi Emin Ali Bedirhan ve Nehri Halid-i Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Ubeydullah’ın oğlu ve daha sonraki Meclis Başkanı şeyh Seyyid Abdulkadir.

Bu ilk örgütlerdeki insanlar Müttefiklerle işbirliğine giderek, tabii ki kendi yönetimlerinde olacak olan bir bağımsız Kürdistan için çaba gösterdiler.

1914’te Muhammed Şerif Paşa Mezopotamya’da seferberlik halindeki İngiliz kuvvetlerine hizmette bulunmayı teklif etti, ancak geri çevrildi.

Şerif Paşa, Baban beyiydi.

Bedirhan ailesinin mensupları bu süreçte Ruslarla da ilişkiye geçti.

Bu aileden Kamil ve Abdurrezzak adlı iki kişi, Rus işgali sırasında Ruslar adına Erzurum ve Bitlis valiliği yapmış gibi gözüküyor.

Ve dahası…

1912 yılında, Tarikatın siyasi ekseninde ikinci bir örgüt daha kuruldu: Hevi/Hiva(Umut)…

Abdulaziz Baban üyesiydi.

1913’ten itibaren Roja Kurd( Kürt Güneşi) adlı bir dergi yayınlamaya başladılar; İsmail Hakkı Baban Türkçe sorumlusu idi. Yurt dışında Lozan’da bir şube açan bu cemiyet Birinci Dünya Savaşı yıllarında faaliyetine ara verdi. Cemiyetin mal varlığı ile arşivi de Abdulaziz Baban’a bırakıldı.

Savaş sonrası Cemiyet yeniden faaliyete geçse de, 1922’de kesin olarak kapatıldı.

Tarikatın siyasi cephesi genişliyordu…

1913 yılı başlarında ‘Gehandani’ Cemiyeti Hoy’da kuruldu. Sonra ‘İrşad’ adını aldı.

Cemiyet Başkanı Abdurrezzak, Bedirhan Bey’in torunu idi; Mehmet Necip Paşa’nın oğluydu.

En önemli destekçisi, Hoy’daki Rus konsolos yardımcısı Çirkov’du.

Petersburg Bilimler Akademisi’nde bir Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılmasına önayak olan Abdurrezzak Bedirhan, Hoy’da ilk Kürt Okulu’nun açılmasını sağladı.

Ve Tarikatın küresel siyasi cephesi işte böyle açıldı.

Peki, kime karşı?

Dağılmakta olan Osmanlı’ya karşı!

Bu iş burada bitmeyecektir...

Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte isyanlar alıp başını gidecektir.

Daha da vahimi Ermeni Taşnak çetesiyle dahi Türk'e karşı ittifak kurulacaktır.

İsyanla bu iş olmayınca iş siyasete dökülecektir...

Ve aradan çok uzun yıllar geçer… 

Geçenlerde yaşamını yitiren Korkut Özal bu Tarikatın ilk SEÇİLMİŞ’idir.

50’li yıllarda ABD’ye gider, orada Mormon Tarikatı ile tanışır ve onlardan PARA’nın gücünü öğrenir…

Türkiye’ye döner…

Türkiye’de Tarikat Şeyhi Mehmet Zahit Kotku ile tanışır ve onsan TARİKAT’ın gücünü öğrenir…

Siyasete girer… Üstelik Tarikat’ın partisi Milli Selamet Partisi’nde siyasete girer…

MSP’de SİYASET’in gücünü öğrenir…

Ve PARA-TARİKAT ve SİYASET ekseninde DEVLET içinde kadrolaşmaya başlar…

Türkiye’yi bugün işte o kadrolar yönetmektedir…

Cübbeli Hoca da bu Tarikat’ın ekranlarda görünen yüzüdür.

 

Erdal Sarızeybek

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ